Elon Musk bật đèn xanh "Điều đó sẽ xảy ra" chấp thuận thanh toán bằng tiền mã hóa!

Ngày:26/01/2024  

Uviet (26/1/2023): Trích dẫn video trên X, được biết đến với thanh toán bằng tiền mã hóa, thực hiện với khẩu hiệu "Ứng dụng của mọi thứ", Elon Musk bình luận "Điều đó sẽ xảy ra."


Ánh mắt của ngành công nghiệp tiền mã hóa đổ dồn vào Elon Musk. Elon Musk đã tạo ra kỳ vọng trong số các nhà đầu tư tiền mã hóa khi mua nền tảng X (trước đây là Twitter).


Elon Musk, người ủng hộ Dogecoin (DOGE) và nắm giữ Bitcoin thông qua công ty Tesla của mình, được kỳ vọng sẽ kết nối nền tảng X với ngành công nghiệp tiền mã hóa. Kỳ vọng từ lâu có thể sớm được đáp ứng. Nền tảng X đã chuẩn bị một video mới sau khi tài khoản có tên Thanh toán được tạo. Elon Musk đã ủng hộ video bằng cách trích dẫn video đó


Elon Musk đã trích dẫn một video do nền tảng X thực hiện và bình luận "Điều đó sẽ xảy ra." Trong video, X tự nhận mình là ứng dụng của mọi thứ.


Giờ đây, mọi người tò mò liệu X, hoạt động với khẩu hiệu ứng dụng của mọi thứ, có tham gia vào các khoản thanh toán bằng tiền mã hóa hay không. Trước đó, X đã đưa ra tín hiệu đầu tiên bằng cách tạo ra một tài khoản mới có tên là Thanh toán.

Mặc dù Elon Musk không tích cực bình luận về tiền mã hóa kể từ khi mua nền tảng X, nhưng ông đã đưa ra những tín hiệu quan trọng. Vài tuần trước, Musk tuyên bố cá nhân ông nắm giữ DOGE và SpaceX nắm giữ Bitcoin.


Phát biểu rằng nền tảng X cũng có thể được sử dụng cho các phương thức thanh toán, Musk đã không đưa ra bình luận rõ ràng về tiền mã hóa. Tuy nhiên, X đã truyền tải thông điệp rằng ông đã đăng nhập vào phương thức thanh toán bằng tài khoản có tên Thanh toán. Mọi người tò mò liệu sẽ có tiền mã hóa hay Bitcoin trong phương thức thanh toán này hay không.


Một tín hiệu khác sau Thanh toán là video do X thực hiện. Khẩu hiệu nền tảng cho mọi thứ cũng có thể bao gồm tiền mã hóa. Trong tương lai, X có thể bao gồm Bitcoin và Dogecoin bằng cách tạo phương tiện thanh toán.