Nguồn gốc Doctor Strange Supreme phiên bản tà ác

Ngày:16/12/2023  


Sau khi người yêu của Strange mất trong một vụ tai nạn giao thông, ông vô cùng đau khổ, ông đánh cắp cổ vật con mắt thời trong thánh đường Của sư phụ nó chứa viên đá thời gian, có thể thay đổi thời gian, tuy nhiên ông đã nhiều lần du hành về quá khứ để ngăn chặn vụ tai nạn cứu bạn gái, nhưng sau đó bằng cách này hay cách khác, người yêu của ông vẫn chết sau đó dưới nhiều hình thức chết khác nhau. 

Một lần du hành thời gian khác linh hồn sư phụ ông hiện về ngăn chặn điều này, nói cho ông biết làm thay đổi thời gian sẽ dẫn đến vũ trụ sụp đỗ. Strange sau đó bị tách ra làm hai bản thể xuất hiện trong hai dòng thời gian khác nhau. 

Một bản thể hiền lành chấp nhận sự thật là mất bạn gái. Tuy nhiên bản thể kia thì cố chấp đi tìm đến ngôi đền cổ đại, nơi chứa các sách phù thủy cổ đại. Tại đó ông gặp một người thần bí và hỏi người này về lí do tại sao không thể du hành thời gian cứu người yêu. Người thần bí này tiết lộ, đó là sự kiện của dòng thời gian tuyệt đối không thể thay đổi được, nhưng nếu muốn làm được điều đó thì sức mạnh của con phải mạnh hơn cả một vũ trụ"
Biết được ngiyeen lý thời gian tuyệt đối không thể thay đổi, Bác sỹ Trang đã lạc lối, ông đã hấp thụ gần như toàn bộ linh thú cổ thần qua hàng thế kỷ để trở thành tà ác Doctor Strange Suprime ( mạnh tương đương Universe) nhằm thay đổi mốc " thời gian tuyệt đối" để cứu bạn. Về sau nhờ có sức mạnh độc địa này đã đánh bại infinity Ultron.