BATMAN ZUR EN ARRH NHẬP XÁC FAILSAFE

Ngày:08/12/2023  


Vất vả lắm Bruce mới có thể đẩy lui được đám Zur en Arrh đa vũ trụ đang cư trú bất hợp pháp trong đầu mình, nhưng rốt cục con Zur earth chính vẫn cứ đi trước anh một bước. Đến khi anh giành lại được cơ thể và tỉnh dậy thì hoá ra Zur-en-Arrh đã thoát khỏi cơ thể anh từ bao giờ, và upload ý thức sang một cơ thể mới toanh. Và cơ thể mới này chính là con robot siêu khủng bố Failsafe bữa trước.


Thì ra từ đầu Failsafe được Zur tạo ra đã có 1 mục đích khác, đó là để trở thành ‘cơ thể dự phòng’ cho Batman. Và có vẻ như hắn hoàn toàn có thể điều khiển kiểm soát con robot xịn xò này, còn màn mất ký ức với cả bị Failsafe lùa bữa trước có vẻ chỉ là lão Zur bán độ thôi.


Đánh với Failsafe thì gọi cả Justice League ra vẫn bị nó đập như con, cân não với Zur thì bị nó xoay như dế, thế thì không biết giờ Bat tính đấu với Zur trong cơ thể Failsafe thế nào đây.
Batman 2016 issue 140
#Master_Story