Chương trình phi đạn đánh chặn thế hệ tiếp theo của Lockheed Martin đạt bước tiến triển

Ngày:28/10/2023  

Lockheed Martin, một trong những công ty công nghệ quốc phòng và hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới, mới đây đã công bố một cột mốc quan trọng trong chương trình phi đạn đánh chặn thế hệ tiếp theo của mình.


Trong một tuyên bố trên X, trước đây gọi là Twitter, công ty tuyên bố: “Chúng tôi đã thực hiện đánh giá chương trình quan trọng nhất cho đến nay cho Thiết bị đánh chặn thế hệ tiếp theo – chứng minh rằng Vòng tổng kết của chúng tôi phù hợp về mặt kỹ thuật và tiếp tục đáp ứng các yêu cầu cho sứ mệnh .”


Chương trình Thiết bị đánh chặn thế hệ tiếp theo (NGI) là một phần quan trọng trong chiến lược phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ. Nó nhằm mục đích phát triển một hệ thống tiên tiến và có năng lực cao để chống lại nhiều loại mối đe dọa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Việc đánh giá chương trình thành công này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển và triển khai hệ thống NGI. All-Up Round của Lockheed Martin, một thành phần quan trọng của phi đạn đánh chặn, đã được chứng minh là ổn định về mặt kỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt cho sứ mệnh của nó.

Chương trình NGI là một phần thiết yếu trong sứ mệnh của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa (MDA) nhằm bảo vệ Hoa Kỳ và các đồng minh khỏi các mối đe dọa tên lửa. Chương trình tìm cách cải thiện và cuối cùng là thay thế hệ thống Phòng thủ giữa sân trên mặt đất (GMD) hiện có, vốn là công cụ bảo vệ chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.NGI sẽ cung cấp các khả năng nâng cao, bao gồm tốc độ, độ chính xác và độ tin cậy được nâng cao. Nó sẽ cung cấp cho quốc gia khả năng phòng thủ vững chắc trước các mối đe dọa đang gia tăng, đảm bảo an toàn và an ninh cho Hoa Kỳ và các đồng minh.