Nhóm nghiên cứu UFO của NASA chuẩn bị tiết lộ những phát hiện ấn tượng

Ngày:14/09/2023  

Các phát hiện nghiên cứu UFO độc quyền của NASA sẽ được tiết lộ vào thứ Năm, có thể “làm sáng tỏ bản chất và nguồn gốc của một hiện tượng dị thường không xác định (UAP)”.

NASA định nghĩa UAP là những quan sát về các sự kiện trên bầu trời không thể xác định được là máy bay.


Nhóm nghiên cứu UFO (Vật thể bay không xác định) độc lập của NASA sẽ chia sẻ những phát hiện của họ vào thứ Năm. Theo trang web chính thức của họ, NASA sẽ tổ chức một cuộc họp báo trên phương tiện truyền thông vào lúc 10 giờ sáng EDT vào thứ Năm tại trụ sở chính của cơ quan ở Washington để thảo luận về những phát hiện từ một nhóm nghiên cứu độc lập về hiện tượng dị thường không xác định (UAP) được ủy quyền vào năm 2022.

Khoảng 30 phút trước cuộc họp, cơ quan này sẽ công bố trực tuyến báo cáo đầy đủ của nhóm, “nhằm mục đích thông báo cho NASA về những dữ liệu có thể được thu thập trong tương lai nhằm làm sáng tỏ bản chất và nguồn gốc của UAP,” theo một tuyên bố của NASA . . Họ nói thêm: “Báo cáo không phải là sự xem xét hay đánh giá về những quan sát không xác định được trước đó”.


NASA xây dựng lộ trình UAP

NASA định nghĩa UAP là những quan sát về các sự kiện trên bầu trời không thể xác định là máy bay hoặc hiện tượng tự nhiên đã biết từ góc độ khoa học. Hiện tại có một số lượng hạn chế các quan sát chất lượng cao về UAP, khiến không thể đưa ra kết luận khoa học chắc chắn về bản chất của chúng.Cuộc họp giao ban sẽ phát trực tiếp trên Truyền hình NASA, ứng dụng NASA và trang web của cơ quan. Những người tham gia họp báo sẽ bao gồm Bill Nelson, Quản trị viên NASA và David Spergel, chủ tịch, Quỹ Simons và chủ tịch nhóm nghiên cứu độc lập UAP của NASA. 


Nhóm nghiên cứu độc lập của UAP là cố vấn của 16 chuyên gia cộng đồng trên nhiều lĩnh vực khác nhau về các vấn đề liên quan đến các phương pháp nghiên cứu tiềm năng đối với các hiện tượng dị thường không xác định. NASA đã ủy thác nghiên cứu này để kiểm tra UAP từ góc độ khoa học và tạo ra lộ trình về cách sử dụng dữ liệu và các công cụ khoa học để nâng cao hiểu biết của chúng ta về UAP.