Quân đội Nga rải mìn hàng loạt trong nổ lực cản trở cuộc phản công của Ukraine

Ngày:21/07/2023  

Washington Post nhận định, độ sâu của các bãi mìn do quân đội Nga triển khai dao động từ 4,8 km đến 16 km, mật độ mìn Zaporozhye cao nhất, phương tiện quét mìn dễ hoạt động ở khu vực đồng bằng và rất dễ bị lộ là mục tiêu tấn công của vũ khí tầm xa của đối phương. 


Tướng Zaluzhny: Bãi mìn là một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến tốc độ phản công... Diện tích bãi mìn của quân đội Nga quá lớn, sớm muộn tốc độ của xe tăng cũng sẽ chậm lại. Một khi bị mắc kẹt, hỏa lực chống tăng của Nga sẽ tới.

Ukraine đã yêu cầu thiết bị quét mìn từ NATO trước cuộc phản công. 

Hiện tại, các phương tiện rà phá thủy lôi mà quân đội Ukraine thu được chỉ bằng 15% so với số lượng yêu cầu nên tốc độ rà phá thủy lôi của quân đội Ukraine không đuổi kịp tốc độ rải mìn của quân đội Nga. 

Quân đội Nga có một hệ thống khai thác từ xa có thể hoàn thành một số quả mìn trên diện tích bằng sân bóng đá trong một khoảng thời gian ngắn, 50 quả mìn trong 3 phút. 

Quân đội N cũng có xe rải mìn bánh xích, mỗi lần có thể rải 208 quả mìn ở khoảng cách 4,5-5 mét. Giờ chỉ còn cách rà phá bom chùm nhanh nhất.