BatMan may mắn hôn được Wonder Women nhờ điều này

Ngày:21/07/2023  

Trong truyện tranh DC thì Hy Lạp có tồn tại một nghi lễ cổ xưa gọi là Hiketeia. Nghi lễ này bao gồm hai người, trong đó một người sẽ cầu xin được sự bảo vệ và chăm sóc vĩnh viễn từ người còn lại. 

Biết về điều này, một cô gái trẻ tên là Danielle Wellys đã đến cầu xin Wonder Woman và thực hiện Hiketeia với cô để nhận được sự bảo trợ.


Tuy nhiên thì hoá ra Danielle Wellys lại là một tên tội phạm đang bị Batman truy đuổi. Kết quả truyện này khiến cho Batman và Wonder Woman xung đột với nhau và Batman đã bị đánh bại. 

Gặp phải một bài hơi khó, Batman cũng đã thực hiện Hiketeia với Wondy để xin được nhận sự bảo trợ bảo trợ của cô. Và kết quả là ta có cái cảnh này.


Hội Hâm mộ Marvel.