Rắn Hổ Lục hình bộ xương cực độc

Ngày:06/11/2021  
Loài rắn cực độc có hình dạng chiếc đầu lâu và hình xương cột sống của người.


Rắn hổ lục Gaboon, danh pháp hai phần: Bitis gabonica, là một loài rắn độc thuộc phân họ Viperinae phân bố tại rừng mưa và trảng cỏ tại châu Phi hạ Sahara. Đây là thành viên lớn nhất thuộc chi Bitis và là loài rắn độc có răng nanh dài nhất thế giới, dài đến 5 cm (2,0 in), nhả ra liều lượng nọc độc cao nhất so với bất kỳ loài rắn độc nào khác. ----o00o----

www.Uviet.net