Phần bức tượng tuyệt vời nhất được phục hồi trong quá trình đào khảo cổ là gì?

Ngày:06/11/2021  

Đây là một trong những điều thú vị nhất mà tôi đã thấy:

bức tượng khổng lồ của Marcus Aurelius

Đó là chân của một bức tượng khổng lồ của Marcus Aurelius, người trị vì ở Rome từ năm 161–180 sau Công nguyên.

Nó được tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ trong một cuộc khai quật khảo cổ học vào năm 2008. Bức tượng có khả năng bị đổ vỡ do một trận động đất.

Bạn sẽ nhận thấy ngón chân thứ hai của anh ấy dài hơn ngón chân thứ nhất, được gọi là Morton's Toe. Đó là một dấu hiệu của uy tín và vẻ đẹp và thường được áp dụng cho các bức tượng, ngay cả khi nó không phải là trường hợp thực tế.


Marcus Aurelius là một Hoàng đế La Mã, trị vì từ năm 161 đến khi ông mất vào năm 180. Ông từng là quan chấp chính của Đế quốc La Mã vào năm 140. Từ thuở thiếu thời ông đã được học kỹ về triết học, và sau này, ông được vị minh quân Antoninus Pius chọn làm con nuôi để thừa kế ngai vàng. Sau khi Antoninus Pius qua đời, ông là đồng Hoàng đế cùng Lucius Verus trị vì từ năm 161 cho đến khi Hoàng đế Lucius mất năm 169. Về cuối đời, ông đồng trị vì với Hoàng đế Commodus - con trai của ông, cho đến khi ông tạ thế. Ông là vị Hoàng đế thứ 16 của Đế quốc La Mã (nếu tính luôn cả bốn ông vua trị vì ngắn ngủi trong Năm Tứ đế), là vị Hoàng đế cuối cùng trong thời đại Ngũ hiền đế, và cũng được xem là một trong những nhà hiền triết kiệt xuất của chủ nghĩa khắc kỷ.

 ----o00o----

www.Uviet.net