Home Hoa Kỳ Trung Đông Châu Á Điện Ảnh Khoa Học Động Vật Bình Luận Kinh Doanh An Ninh Công Nghệ Marvel Âu Châu Trung Quốc Nga Kinh Tế

Lebanon có phải là quốc gia thế tục duy nhất trong số tất cả các quốc gia Ả Rập không?

Ngày:_ 06/10/2021  

Không phải.

  • Tunisia là quốc gia Ả Rập tự do duy nhất kể từ năm 2015.
  • Tunisia cũng là nền dân chủ duy nhất.
  • Tunisia tách tôn giáo khỏi nhà nước kể từ khi độc lập.
  • Tunisia là quốc gia Ả Rập đầu tiên cấm chế độ đa thê và bãi bỏ chế độ nô lệ (trước cả nước Mỹ).
  • Phụ nữ Tunisia là DUY NHẤT và tôi nhắc lại là phụ nữ Ả Rập DUY NHẤT bình đẳng với nam giới theo luật pháp.


Năm 2014, một nghiên cứu của Mỹ cho thấy 80% người Tunisia tin vào sự tách biệt giữa “nhà thờ và nhà nước”.

Tunisia là quốc gia Ả Rập thế tục duy nhất với 89% dân số là người Hồi giáo dòng Sunni trong khi các quốc gia Ả Rập khác (Syria, Lebanon ...) không chọn chủ nghĩa thế tục mà họ bị ép buộc do các tôn giáo khác nhau.

 ----o00o----

www.Uviet.net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét