Lebanon có phải là quốc gia thế tục duy nhất trong số tất cả các quốc gia Ả Rập không?

Ngày:06/10/2021  

Không phải.

  • Tunisia là quốc gia Ả Rập tự do duy nhất kể từ năm 2015.
  • Tunisia cũng là nền dân chủ duy nhất.
  • Tunisia tách tôn giáo khỏi nhà nước kể từ khi độc lập.
  • Tunisia là quốc gia Ả Rập đầu tiên cấm chế độ đa thê và bãi bỏ chế độ nô lệ (trước cả nước Mỹ).
  • Phụ nữ Tunisia là DUY NHẤT và tôi nhắc lại là phụ nữ Ả Rập DUY NHẤT bình đẳng với nam giới theo luật pháp.


Năm 2014, một nghiên cứu của Mỹ cho thấy 80% người Tunisia tin vào sự tách biệt giữa “nhà thờ và nhà nước”.

Tunisia là quốc gia Ả Rập thế tục duy nhất với 89% dân số là người Hồi giáo dòng Sunni trong khi các quốc gia Ả Rập khác (Syria, Lebanon ...) không chọn chủ nghĩa thế tục mà họ bị ép buộc do các tôn giáo khác nhau.

 ----o00o----

www.Uviet.net