Hàn Quốc tung video quảng bá Chiến đấu bản địa KF-21 "Hawk" mới

Ngày:06/10/2021  

UvietNet (06/10/2021): Đại Hàn Dân Quốc, còn được gọi là Hàn Quốc, đang quảng bá loại chiến đấu cơ bản địa thế hệ tiếp theo của mình bằng một đoạn video đặc sắc mới.

Hàn Quốc tung video quảng bá Chiến đấu bản địa KF-21 "Hawk"

Đoạn video quảng cáo do Cơ quan Quản lý Chương trình Thu mua Quốc phòng của Hàn Quốc phát hành, cho thấy cảnh quay của một chiến đấu cơ phản lực hai động cơ mới, được đặt tên là KF-21 Boramae (Hawk).


KF-21 là máy bay chiến đấu đa năng và là kết quả của chương trình phát triển máy bay KF-X đã được theo đuổi từ năm 2016. Indonesia đã hứa tài trợ 20% tổng chi phí phát triển, tương đương 1,73 nghìn tỷ won (1,55 tỷ USD), đổi lấy 50 máy bay sẽ được sản xuất ở đó cho Không quân Indonesia, cũng như chuyển giao công nghệ.

Khi tàu Boramae hoàn thành các thử nghiệm cuối cùng, Hàn Quốc sẽ là quốc gia thứ 8 trên thế giới phát triển máy bay phản lực siêu thanh tiên tiến với công nghệ của riêng mình.

Theo chính phủ, 719 doanh nghiệp Hàn Quốc đã tham gia vào quá trình phát triển KF-21. Khoảng 65% trong số hơn 30.000 bộ phận được sử dụng trong máy bay nguyên mẫu được sản xuất tại Hàn Quốc, và Cơ quan Quản lý Chương trình Mua lại Quốc phòng và KAI có kế hoạch nâng cao tỷ lệ này.

Chính phủ ước tính dự án đã tạo ra 2,1 nghìn tỷ won hiệu quả kinh tế và 12.000 việc làm từ năm 2016 đến năm 2020. Khi nó đi vào sản xuất hàng loạt, 100.000 việc làm mới sẽ được tạo ra và 5,9 nghìn tỷ won giá trị bổ sung sẽ được tạo ra, theo chính phủ.


Quân đội cho biết họ có kế hoạch triển khai 40 máy bay chiến đấu KF-21 Boramae vào năm 2028 và tăng số lượng lên 120 chiếc vào năm 2032.

 ----o00o----

www.Uviet.net