Trung Quốc đã cấm tất cả các hoạt động nhập khẩu chất thải rắn từ Mỹ. Làm thế nào để Mỹ xử lý hàng triệu tấn rác của họ?

Ngày:16/08/2021  
Hãy nhớ rằng, Lãnh thổ Hoa Kỳ vẫn còn rất nhiều đất.

Một khu đất có kích thước gần bằng một sân gôn hoặc lớn hơn được coi là một bãi rác.
bãi rác

Sau đó, trong một thập kỷ hoặc hơn rác thải được đổ ở đó. Vào thời điểm bãi rác đóng cửa, nó có thể khá cao. Một bãi rác đóng cửa gần tôi đã được biến thành một sân gôn.

Kể từ giữa những năm 1990, theo quy định của pháp luật, các bãi rác được chôn lấp phải được lót và đặt ống đục lỗ bên trong các lớp của bãi chôn lấp để thu gom khí bãi chôn lấp. Ngày nay, bước đầu tiên trong việc tạo ra một bãi rác mới phổ biến hơn cả là đào một cái hố khổng lồ:

Khí bãi rác là khí thải ra dưới dạng rác phân hủy.

Theo luật, tối thiểu khí bãi rác phải được giải thoát. Trong thực tế, khí bãi rác chứa năng lượng có giá trị và nó được sử dụng để xây dựng hệ thống sưởi ấm hoặc sản xuất điện cục bộ hoặc để cung cấp nhiên liệu cho các xe chở rác hoặc bơm vào mạng lưới đường ống dẫn khí đốt tự nhiên quốc gia.

Nếu nó được sử dụng làm nhiên liệu cho xe tải hoặc được bơm vào mạng lưới đường ống dẫn khí, trước tiên nó phải được làm sạch để tỷ lệ mêtan tăng từ khoảng 50% lên khoảng 95%.

www.Uviet.net