Trong phim "Batman vs Superman", Vũ khí hạt nhân có giết được Superman không?

Ngày:16/08/2021  
Có, nó đã đã gần như giết chết Superman sau vụ nổ nhiệt hạch ngoày quỹ đạo trái đất.

Đối với Doomsday hắn ta quá mạnh và khả năng phục hồi đã giúp Doomsday gần như bất diệt dưới mọi tác động vật lý và bom đạn. Quân đội đã bắn một Tên lửa Minuteman nhằm vào Doomsday để kết thúc sự điên rồ của hắn. Super man đã góp phần hướng quả tên lửa đó trực diện vào Doomsday.
Vũ khí hạt nhân
Ảnh: Super Man đang ôm một quả bom nhiệt hạch lao về phía Doomday để cùng chết chung với con quái vật đó giải cứu trái đất.

Tuy nhiên, một phần do Super Man vẫn chưa hồi phục hoàn toàn từ sự ảnh hưởng của viên đá Kryptonite do Batman tấn công vào thời điểm đó. 
Ảnh: Batman người dơi đã tấn công Super Man bằng tác dụng của viên đá Kryptonite, vật chất đó làm suy yếu và tổn thương Super man.

Vì vậy, anh ta có lẽ vẫn còn phần nào yếu đi trước khi vụ nổ hạt nhân gần như giết chết anh ta.

Dù bằng cách nào, Mặt trời đã chữa lành cho Superman trở lại thời kỳ sơ khai .
Siêu nhân DCEU GẦN NHẤT đã bị giết bởi tên lửa hạt nhân. 


Tuy nhiên, anh ta có khả năng vẫn bị suy yếu bởi Kryptonite, và thậm chí sau đó ánh sáng Mặt trời đã sạc lại sức mạnh và sinh lực cho cho Superman (Clark). Nếu Siêu nhân tiền phục sinh không bị Kryptonite làm suy yếu, anh ta sẽ ở trạng thái tốt hơn sau khi chịu đựng vụ nổ hạ nhân.