Tại sao Ong có Ong chúa?

Ngày:05/08/2021  

Ong không có ong chúa. Vì Ong không hiểu chính trị.
Một con ong chúa không phải là ong chúa tể. Ong chúa là một con ong cái được nuôi dưỡng đặc biệt để trưởng thành về mặt giới tính. Nói cách khác, chúng có thể sinh sản. Luôn luôn chỉ có một con ong chúa trong một tổ ong. Nó sẽ chỉ rời khỏi tổ để giao phối, sau đó ở lại và đẻ trứng và sinh ra tất cả những con ong khác.
Ảnh: Con ong chúa dánh dấu màu xanh lá cây trong ảnh, là con ong lớn nhất trong tổ

Nói một cách dễ hiểu, ong chúa là một con ong trưởng thành về mặt giới tính, chúng sẽ sinh ra những con ong khác trong một đàn.

Đối với con người chúng ta là những người được chỉ định danh hiệu "nữ hoàng". Nghe có vẻ đơn giản và hấp dẫn hơn là “con ong trưởng thành có giới tính được chọn lọc đặc biệt”.

Đó là là siêu không thực tế?

Không. Có các vai trò được chỉ định rõ ràng hầu như luôn luôn hiệu quả hơn. Hãy nhìn vào xã hội của chúng ta.

Phi công chỉ làm nhiệm vụ lái máy bay. Bác sỹ thì làm công việc chữa bệnh cho mọi người.

Hãy tưởng tượng nếu các bác sĩ cũng phải bào chữa cho khách hàng trước tòa mỗi ngày, hoặc lái máy bay. Đó sẽ là sự hỗn loạn hoàn toàn.

Trong trường hợp của những con ong.

Có ba công việc. Công nhân, ong giao phối và nữ hoàng.

Công nhân làm việc.

Những con ong giao phối sẽ tìm kiếm các nữ hoàng mới để giao phối và phát tán gen của chúng.

Ong chúa đẻ trứng cả ngày và sinh ra con cái.

Các nhiệm vụ và vai trò được chỉ định rõ ràng và rất hiệu quả.