Tại sao cánh quạt luôn có hai, ba, hoặc bốn cánh?

Ngày:20/08/2021  

Trên thực tế, thậm chí có những loại cánh quạt chỉ có một cánh

cánh quạt 1 lưỡi

Và số lượng cánh là sự cân bằng cơ bản giữa lực đẩy và hiệu quả trong các trường hợp nhất định. Vấn đề là, lực đẩy do cánh quạt tạo ra cho một công suất động cơ nhất định và vòng tua máy tỷ lệ thuận với số lượng cánh quạt. Vì vậy, càng nhiều lưỡi, lực đẩy càng nhiều. 

Tuy nhiên, mỗi cánh về cơ bản là một cánh quạt, và trong khi lực đẩy tạo ra bởi mỗi cánh về cơ bản là lực nâng của cánh quạt đó, thì cũng có lực cản, và nó cũng phụ thuộc vào số cánh, do đó, nhiều cánh hơn = nhiều lực cản hơn = hiệu quả kém hơn . Các kỹ sư vẽ đồ thị đường cong của lực đẩy của cánh quạt và hiệu suất đối với công suất động cơ tại mỗi vòng / phút, và tìm điểm ngọt mà cánh quạt tạo ra nhiều lực đẩy nhất và ít lực cản nhất cho động cơ nhất định. 

Đây là lý do tại sao giá đỡ phù hợp hơn với động cơ có thể cải thiện hoàn toàn hiệu suất của máy bay ngay cả khi không có gì khác được thay đổi.

www.Uviet.net