Sai lầm đắt giá nhất của một bộ phim từng sản xuất là gì?

Ngày:04/08/2021  
Có lẽ không có cách nào để xác định sai lầm "đắt nhất", nhưng đã có một số sai lầm khá nặng. Đó là bộ phim nữ hoàng “Cleopatra” (1963) trị giá khoảng 58 triệu đô la vào năm 1963, con số này sẽ là khoảng 500 triệu đô la vào năm 2021.
Cleopatra

Điều đó khiến nó trở thành bộ phim đắt giá và tốn kém nhất từng được thực hiện. Bộ phim thu về khoảng 40 triệu đô la (350 triệu đô la vào năm 2021) vì vậy nó đã mất khoảng 150 triệu đô la so với số tiền hiện nay. Hãng phim đã trả tiền quá nhiều chi phí cho nhân vật Elizabeth Taylor, người nhận được 1 triệu đô la và 10% tổng doanh thu, một kỷ lục vào thời điểm đó với tổng số tiền khoảng 200 triệu đô la ngày nay. Khoảng 16 tuần bắt đầu sản xuất và tiêu tốn 7 triệu đô la, hãng phim chỉ có 10 phút cảnh quay có thể sử dụng được để trình chiếu. Toàn bộ dự án gần như phá sản hãng phim.