Thứ có vẻ kinh tỏm nào lại có giá vô cùng đắt đỏ trên thị trường?

Ngày:04/08/2021  
Đó là Long Diên Hương, một cục màu xám như sáp do Cá nhà táng tiết ra trong đường tiêu hóa của chúng, nó có thể được tìm thấy sau khi nó trôi vào bờ hoặc trong ruột của Cá nhà táng đã chết. Người ta cho rằng nó là thứ để giúp cá voi vượt qua những chiếc mỏ mỏ sắc nhọn của những con mực mà Cá nhà táng ăn phải.
Tuy nhiên, nếu nó được tìm thấy bởi một người biết nó có giá trị gì, thì một cục 280lb đã được bán với giá 1,5 triệu đô la trong năm nay, chắc chắn là dành cho ngành công nghiệp nước hoa, nó được sử dụng trong nước hoa.

Long diên hương là một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Trước đây, long diên hương được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa, nhưng ngày nay nó đã được thay thế phần lớn bằng vật liệu tổng hợp và chỉ còn được sử dụng trong một số loại nước hoa đắt tiền.

www.Uviet.net