Lỗ đen Kỳ lân là con quái vật nhỏ và gần trái đất nhất từng được quan sát

Ngày:12/08/2021  
Lỗ đen trong vũ trụ như chúng ta biết là vô cùng kỳ bí và nguy hiểm ở mức quy mô hành tinh. Nó có khả năng nghiền nát mọi thứ bất kỳ to cỡ một mặt trời cũng bị nó hút vào nghiền thành phân tử, ngay cả với proton ánh sáng cũng không thể thoát khỏi lực hấp dẫn của nó.
Lỗ đen Kỳ lân là con quái vật nhỏ và gần trái đất nhất từng được quan sát

Một trong những lỗ đen nhỏ và gần Trái đất nhất cho đến nay - đã được phát hiện. Các nhà khoa học gọi nó là 'Kỳ lân. 'Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một trong những lỗ đen nhỏ nhất cho đến nay, nằm cách chúng ta 1.500 năm ánh sáng, điều này cũng khiến nó trở thành lỗ đen gần Trái đất nhất được tìm thấy cho đến nay.

www.Uviet.net