Mỹ, Nhật tiến hành phòng thủ tên lửa theo kịch bản mô phỏng ở Trại Amami

Ngày:03/07/2021  
Quân đội Hoa Kỳ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản cung cấp các khóa huấn luyện quan trọng để hỗ trợ các hoạt động của lực lượng liên hợp và liên hợp.

Theo một thông cáo báo chí được đưa ra hôm thứ Năm do Nhóm hỗ trợ số 10, Lực lượng Bravo của Quân đội Hoa Kỳ, Tiểu đoàn Pháo binh Phòng không 1-1 và Nhóm Pháo binh Phòng không Mặt đất số 8 của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF), đã tiến hành phòng thủ tên lửa theo kịch bản mô phỏng trên Trại Amami như một phần của lá chắn Orient Shield 21-2.

Cả hệ thống phòng thủ Bravo BatteryAAGp 8 đều đã và đang tiến hành các cuộc diễn tập và huấn luyện khác bao gồm di chuyển, triển khai, nạp đạn và cấu hình lại hệ thống, sử dụng cả Hệ thống Nạp lại Tên lửa Patriot của Mỹ và Hệ thống Nạp lại Tên lửa Chu-SAM của JGSDF.

Trung đội Kiểm soát Hỏa lực đã tiến hành các hoạt động song phương thông qua một sở chỉ huy chung. Thông tin đã được cung cấp cho cả Trạm Kiểm soát Tương tác Patriot và Trung đội Kiểm soát Hỏa lực Chu-SAM trong CP song phương, nơi cả hai đội chỉ huy đơn vị thực hiện khả năng hủy liên kết vùng trời chung giữa mỗi đơn vị. OS 21-2 tập trung vào việc phát triển và hoàn thiện các hoạt động đa miền và xuyên miền của JGSDF và Quân đội Hoa Kỳ thông qua một cuộc diễn tập thực địa.

Orient Shield là cuộc diễn tập thực địa song phương lớn nhất của Quân đội Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản đang được thực hiện ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Nhật Bản nhằm tăng cường khả năng tương tác, kiểm tra và cải tiến các hoạt động đa miền và xuyên miền.