Dormammu trong chiều không gian tối có khả năng đánh bại Beyonder không?

Ngày:02/07/2021  
Dormammu là một thực thể vũ trụ cai trị chiều không gian tối Dark Dimention nơi đó hoàn toàn không có thời gian một chiều không gian vô thức, cũng là sân nhà của thực thể Dormammu giúp hắn luôn có quyền năng vô hạn.

Hắn có thể giết chết bất cứ sinh vật nào CHỈ BẰNG MỘT SUY NGHĨ với phép thuật kinh hoàng đó. Dormammu mở rộng ảnh hưởng của hắn bằng cách đi ăn các hành tinh khác trong khắp vũ trụ.

Dormammu có thể đánh bại Beyonder không?

Câu trả lời là: Tuyệt đối Không!

Dormammu in the Dark Dimension chỉ được coi là toàn năng Chiều tối
Beyonder (Pre-Retcon) thực sự được coi là toàn năng trong vương quốc của mình.
Beyonder mạnh hơn Dormammu cả trong lẫn ngoài ngoài hay bất cứ trong phạm vi vũ trụ nào, thậm chí cũng chẳng nghĩa lý gì nếu Dormammu rình rập trong Không gian bóng tối tấn công một Beyonder Toàn năng.


Vì sao Dormamu không thể đánh bại Beyonder?

Nếu bạn đang so sánh một "gà con" so với một con khủng long bạo chúa T-rex. bạ biết rõ cái kết.

Beyonder là một thực thể toàn năng mạnh nhất đa Vũ trụ. Ông ta có thể tạo ra vô số các vũ trụ khác chỉ băng một suy nghĩ, hoặc thậm chí cho bay màu một vũ trụ nếu muốn trong nháy mắt. Beyonder cùng lúc đánh bại tất cả các thực thể và Siêu anh hùng trong đa vũ trụ cùng lúc. Beyonder dược xem là định luật của Vũ trụ ông ta không sống cũng không bao giờ hay bất cứ thứ gì có thể giết chết ông ấy, Beyonder sẽ hồi sinh ngay lập tức và tạo ra vật chất vũ trụ mới. 
Có thể hiểu một cách đơn giản như sau: Beyonder có thể giết chết bất kỳ một thực thể nào khác, nhưng nếu kẻ nào đó giết Beyonder thì ông ấy sẽ không chết đi, mà chính kẻ đó sẽ chết vì định luật vật lý trong khoảnh khắc đó không còn nữa. Trước khi nó tái tạo lại và Beyonder lại tiếp tục hồi sinh.


Thế Anh Nguyễn.