Ai là kẻ có năng lực mạnh hơn Superman?

Ngày:06/07/2021  

Không ai thực sự mạnh hơn Superman trong DC Comic


Khi nói đến sức mạnh thể chất, Superman KHÔNG BAO GIỜ bị đánh bại bởi bất cứ ai.
Ngay cả Doomsday cũng không mạnh hơn Superman.

Trong những trường hợp tốt nhất .. Doomsday đã đánh ngang cơ với Siêu nhân nhưng không thể thắng nổi anh ta vì có thể thấy rõ cả hai đều có sức mạnh ngang nhau .

Tất cả những điều này đã làm tăng thêm một thực tế là Doomsday đang không ngừng gia tăng sức mạnh.

Được rồi, người ta nói rằng Validus mạnh hơn Superman hàng chục lần trong quá khứ.

Nhưng điều đó không quan trọng .. bởi vì Validus mạnh hơn một phần sức mạnh mà Superman sử dụng 99% khoảng thời gian.

Siêu nhân có thể đi vào Mặt trời và ở đó anh ta sẽ tăng sức mạnh của mình một cách không kiểm soát để trở thành Superman-Prime One Million.

Siêu nhân có thể nhân lên sức mạnh của mình gần như vô hạn với Sundip tùy thuộc vào thời gian Siêu nhân ở lại Mặt trời.

Vì vậy, với Sundip Superman có thể dễ dàng sánh ngang với Validus thậm chí dễ dàng vượt qua anh ta và bây giờ Superman sẽ mạnh hơn Validus hàng chục lần thậm chí là hàng trăm lần.

Vào cuối ngày không ai có thể mạnh hơn Superman vì Superman có tiềm năng tăng sức mạnh đến vô hạn. bạn không thể mạnh hơn một người có thể tăng sức mạnh của mình lên vô hạn.