Trái đất đang di chuyển với vận tốc bao nhiêu?

Ngày:28/06/2021  
UvietNet - Trái đất không ngừng chuyển động. Khi nó phóng xung quanh mặt trời, Trái đất cũng quay theo trục của nó, giống như một quả bóng rổ xoay trên đầu ngón tay của người chơi.

Vậy, Trái đất đang chuyển động với tốc độ như thế nào? Nói cách khác, nó quay trên trục và quay quanh mặt trời nhanh bao nhiêu? Để đi xa hơn nữa, cả hệ mặt trời quay xung quanh thiên hà Milky Way nhanh bao nhiêu?

Nhiều câu hỏi hại não như vậy, lúc này chắc đầu bạn đang quay giống như Trái đất, hãy bắt đầu với chính hành tinh này. Trái đất quay trên trục của chính nó khoảng 24 giờ một lần (hay nói chính xác là cứ sau 23 giờ, 56 phút và 4 giây). Vòng trái đất 24,898 dặm (40,070 kilometers) trong chu vi, vì vậy khi bạn chia khoảng cách theo thời gian, điều đó có nghĩa la trái đất quay 1,037 mph ( 1,670 km/h).
Bằng cách nghiên cứu chuyển động của các ngôi sao khác so với mặt trời, các nhà khoa học đã xác định rằng cả Thái Dương Hệ quay quanh trung tâm thiên hà của Dải Ngân hà với vận tốc khoảng 447.000 dặm/giờ tương đương (720.000 km/h).


Sau đó, có toàn bộ Dải Ngân hà, được kéo theo các hướng khác nhau bởi các cấu trúc khổng lồ khác, chẳng hạn như các thiên hà và cụm thiên hà khác. Giống như các nhà khoa học có thể nói rằng hệ mặt trời đang chuyển động dựa trên chuyển động tương đối của các ngôi sao khác, họ có thể sử dụng chuyển động tương đối của các thiên hà khác để xác định tốc độ của Dải Ngân hà đang di chuyển trong vũ trụ.

Mặc dù mọi thứ luôn chuyển động, Những sinh vật đang sống trên bề mặt trái đất không cảm nhận dược điều này giống như các hành khách trên máy bay không cảm thấy dược bản thân họ đang di chuyển trên không với vận tốc hàng trăm dặm mỗi giờ, Mack said. Khi máy bay cất cánh, hành khách cảm nhận được gia tốc của máy bay khi nó giảm tốc độ xuống đường băng và cất cánh; cảm giác có trọng lượng đó là do tốc độ thay đổi nhanh chóng của máy bay. Nhưng một khi máy bay đang bay ở độ cao, những hành khách không cảm nhận dược vận tốc hàng trăm dặm mỗi giờ đó bởi vì vận tốc đang bay đó không đổi. Các hành khách sẽ không cảm thấy tốc độ bởi vì những hành khách đó thực sự đang di chuyển với cùng tốc độ và hướng, hoặc vận tốc, như máy bay. Không có chuyển động tương đối - mọi người ngồi trên máy bay đều chuyển động cùng tốc độ với chính máy bay. Cách duy nhất mà hành khách có thể nhận thấy chuyển động của họ và máy bay là nhìn ra ngoài cửa sổ về phong cảnh đang bay lướt qua.

Đối với con người đứng trên bề mặt hành tinh của chúng ta, họ không cảm thấy Trái đất đang quay xung quanh mặt trời vì họ cũng đang quay xung quanh mặt trời với cùng tốc độ trái đất.


www.Uviet.net