Những ngôi sao nào sáng mạnh hơn Mặt trời?

Ngày:27/06/2021  
Tôi sẽ không đề cập đến UY Scuti hay Stephenson 2–18 rõ ràng vì rất nhiều người đã biết chúng, vì vậy tôi sẽ chọn một Ngôi sao khác thu hút sự chú ý của tôi.

Sao Pistol Star khá Xinh đẹp mạnh gấp 10 triệu lần mặ trời

Ngôi sao siêu khổng lồ màu xanh lam cực kỳ phát sáng này là một trong những ngôi sao lớn nhất và sáng nhất mà chúng ta biết trong thiên hà Milky Way. Nó nằm cách Trái đất 25.000 năm ánh sáng.

It's around 132.28 million miles in diameter in radius, or over a hundred times bigger than our sun with a surface temperate of around 12,000 K. It's mass is estimated to be around 200 times that of our sun, boy it's MUCH more powerful than our Star .

Khoảng 132.28 triệu đặm một vòng bề bặt, nó to lớn gấp hàng trăm lần so với Mặt trời  (mặt trời lớn gấp 1 triệu lần trái đất) của chúng ta. Nhiệt độ bề mặt của nó là 12,000K, khối lượng của nó lớn gấp 200 lần mặt trời, năng lượng của nó lớn hơn rất nhiều so với mặt trời của chúng ta. Nó mạnh gấp 10 triệu lần mặt trời và có thể phát ra nhiều năng lượng trong 20 giây như mặt trời có thể phát ra trong c3 một năm. Và có độ sáng bằng 1-3 triệu lần mặt trời. Đó là một điều vô cùng mạnh mẽ đối với các tiêu chuẩn Star ngôi sao. Nó được dự đoán sẽ trở thành siêu tân tinh trong 1–3 triệu năm nữa.