Tại sao Mặt trăng ngày càng di chuyển xa Trái đất? Liệu Trái đất có tồn tại nếu thiếu mặt trăng?

tháng 6 07, 2021