Tại sao Mặt trăng ngày càng di chuyển xa Trái đất? Liệu Trái đất có tồn tại nếu thiếu mặt trăng?

Ngày:07/06/2021  

Mặt trăng di chuyển ngày càng xa Trái đất

Lực hấp dẫn là liên kết mạnh nhất giữa trái đất và mặt trăng. Lực hút của Mặt trăng buộc chuyển động quay của Trái đất chậm lại và lực hấp dẫn của Trái đất buộc quỹ đạo của Mặt trăng mở rộng. Mặt trăng bắt đầu di chuyển khỏi Trái đất với tốc độ 3,78cm (1,48 inch) mỗi năm do tương tác thủy triều giữa Trái đất và Mặt trăng. Mặt trăng đang di chuyển khỏi trái đất với tốc độ chậm đến mức có thể mất hàng tỷ năm để nhìn thấy trái đất mà không có mặt trăng.
Liệu Trái đất có tồn tại nếu không có mặt trăng

Tại sao mặt trăng di chuyển xa trái đất?

Lực hấp dẫn của mặt trăng tạo ra một chỗ lồi thủy triều trong các đại dương trên trái đất. Phình thủy triều cung cấp một số sức mạnh cho chuyển động quỹ đạo của mặt trăng, cho phép nó đẩy Trăng xa một chút ra khỏi trái đất.

Điều gì sẽ xảy ra với Trái đất nếu không có mặt trăng và liệu chúng ta có thể sống mà thiếu mặt trăng?

Mặt trăng có nhiều tác động đến hành tinh, và nếu không có nó, trái đất chắc chắn sẽ trở nên bất ổn.
Tất cả chúng ta đều biết rằng, dưới ánh trăng, chúng ta có thể nhìn thấy các hình ít nhất là bóng, nhưng nếu ánh trăng tắt, chúng ta hoàn toàn không thể nhìn thấy chúng. Nó sẽ tương tự như những gì chúng ta nhìn thấy nếu nhắm mắt lại.

Vòng quay của Trái đất bị chậm lại bởi lực hút của mặt trăng và nếu không có lực hấp dẫn của nó, tốc độ quay của trái đất sẽ tăng lên.
Do tốc độ quay ngày càng tăng của trái đất khi không có mặt trăng, Ngày sẽ dài thêm từ 6 đến 12 tiếng, và một năm sẽ có hơn một nghìn ngày.
Lực hấp dẫn của Mặt trăng khiến thủy triều trên hành tinh của chúng ta tăng lên và hạ xuống. Và nếu không có mặt trăng, Thủy triều thấp & Thủy triều cao sẽ thấp hơn đáng kể.
Nước sẽ lan tỏa đồng đều quanh hành tinh nếu không có mặt trăng.
Gió mạnh sẽ xuất hiện trên bề mặt trái đất nếu không có mặt trăng.
www.Uviet.net