Con Rồng râu có mọc lại chiếc đuôi sau khi bị cụt không?

tháng 6 07, 2021