Quân đội Hoa Kỳ chọn Oshkosh Defense để tích hợp pháo 30mm vào Stryker

tháng 6 05, 2021