Lầu Năm Góc có kế hoạch sử dụng tên lửa để thả hàng hóa từ không gian

tháng 6 05, 2021