Lực lượng Đặc nhiệm Hoa Kỳ đã nhận được một thiết bị hỗ trợ mạng mini

tháng 6 05, 2021