Loài rắn có thể sinh con mà không cần đẻ trứng không?

Ngày:19/06/2021  

Về mặt kỹ thuật thì rắn không thể sinh con

Tình trạng sống sót thực sự, giống như kiểu sống sót qua nhau thai mà hầu hết các loài động vật có vú sở hữu, rất hiếm ở các loài bò sát. Theo những gì tôi biết, những loài bò sát ăn thịt duy nhất đẻ con là (một loại thằn lằn) đã tuyệt chủng như thằng lằn cá Ichthyosaurs.
Thằn lằn Cá, là động vật bò sát sống dưới nước trong kỷ Jura. Chúng đẻ con thay vì đẻ trứng, là động vật ăn thịt với con mồi chính gồm nhiều loài bò sát khác, cá và động vật không xương sống dưới biển như belemnite, sinh vật trông giống mực.

Hiện nay, đúng là một số loài bò sát, bao gồm cả một số loài rắn dược cho là sinh con sống (điều này đặc biệt phổ biến ở các loài bò sát sống dưới nước hoặc lưỡng cư), nhưng tất cả các loài này thực sự là động vật ăn thịt chứ không phải ăn trứng, nghĩa là con cái ấp trứng bên trong cơ thể chúng. , thay vì đặt trứng ra bên ngoài.

Về mặt chức năng, ovoviviparity bề ngoài giống với viviparity, nhưng trên thực tế là một dạng của oviparity. Ở loài bò sát ăn thịt, rắn con được bao bọc trong một quả trứng có lớp vỏ mỏng và có màng, và những con non được nuôi dưỡng thông qua lòng đỏ. Điều này khác với những con non viviparous, thiếu trứng hoặc vỏ hoàn toàn, và được mẹ nuôi dưỡng trực tiếp qua nhau thai.

Vì vậy, trong khi một số loài rắn sinh ra để sống non, không loài nào làm như vậy nếu không có trứng. Các loài rắn (và thằn lằn) khi sinh con vẫn có trứng, mẹ chúng chỉ giữ chúng trong túi và không đẻ chúng như hầu hết các loài rắn và bò sát khác.

www.Uviet.net