Liệu có bao giờ con người tiến hóa để có thể bay lượn?

Ngày:07/06/2021  
Không. Con người đã ngăn chặn hiệu quả quá trình tiến hóa của chính họ chết theo dấu vết của nó. Con người không dung nạp con cái không đáp ứng "tiêu chuẩn giống nòi" của loài người; Nếu siêu âm cho thấy các cơ quan phần phụ phát sinh chẳng hạn như đôi cánh đang chớm nở, hầu hết các bậc cha mẹ ngày nay sẽ chọn giết con mình hơn là chấp nhận với một đứa trẻ “khác”. 
bao giờ con người tiến hóa để có thể bay lượn

Và những áp lực tiến hóa có thể giết chết những đứa con không thể sống được như cơ thể của nhà Khoa Học Stephen Hawking với căn bệnh ALS của mình được giải quyết bằng sự trợ giúp cơ học như bộ tổng hợp giọng nói và ghế xoay điện, vì vậy những cá nhân này CÓ THỂ và di truyền gen của họ trong khi họ sẽ có có thể chỉ đơn giản là chết đi và không sinh sản trong thời gian trước đó.


Bây giờ hãy nói sự thật. Bạn và vợ / chồng của bạn xem một bức ảnh siêu âm của đứa trẻ chưa chào đời của bạn và thấy nó có cánh và đuôi. Bạn sẽ có em bé? Hay loại bỏ nó?

www.Uviet.net