Facebook chặn các nguồn cấp tin giả mạo có liên kết với Pakistan nhắm chống phá Ấn Độ

tháng 6 06, 2021