Trung Quốc tiết lộ máy bay trực thăng mới tại lễ duyệt binh sắp tới

tháng 6 06, 2021