Tại sao Loài người không có nhiều biến thể di truyền hơn các sinh vật khác?

Ngày:28/05/2021  
Trong khi loài chim cánh cụt có sự đa dạng di truyền gấp đôi so với con người. Số lượng ruồi giấm nhiều gấp 10 lần.

Ngay cả họ hàng gần nhất còn sống sót của chúng ta là loài tinh tinh, cũng có nhiều di truyền đa dạng hơn trong một nhóm trên một sườn đồi so với toàn bộ loài người.
Loài người không có nhiều biến thể di truyền

Con người hiện đại là loài đồng nhất

Lý do rất đơn giản, con người là loài tương đối mới. Con người hiện đại xuất hiện cách đây khoảng 150.000-200.000 năm, do đó các loài khác khá già hoặc thời gian thế hệ ngắn nên chúng có cơ hội lớn để đa dạng hóa bộ gen của mình.
Chúng ta, Con người là một loài khá linh hoạt. Chúng ta sống ở những nơi khác nhau, chúng ta không kết hôn ở cùng một nơi và không ngừng di cư. Điều này làm cho các gen liên kết với nhau, vì vậy không có sự biến đổi gen ở chúng ta như những sinh vật khác.

Con người luôn luôn trộn lẫn một cách tự do và rộng rãi. Kết quả là, tất cả chúng ta đều là những con lai: 85% biến thể của con người có thể được tìm thấy ở bất kỳ dân số địa phương nào, đó là một con số khổng lồ. Trên cơ sở này, chúng ta không thể phân chia chúng thành một chủng tộc và đó là lý do tại sao chúng không có các biến thể di truyền.

Để tích lũy nhiều biến dị di truyền, cần rất nhiều thời gian nhưng sự di cư tự do của chúng ta đã ngăn chặn điều này. Chúng ta đã trộn lẫn với các nhóm khác để ngừng phân chia thành các nhóm con và phát triển các biến thể di truyền khổng lồ.