Quân đội Hoa Kỳ phô diễn 'xe Tank bắn tỉa'

tháng 5 26, 2021