Philippines xác nhận mua 6 trực thăng tấn công T129

tháng 5 27, 2021