Raytheon đảm bảo việc sửa đổi hợp đồng trị giá 16,7 triệu đô la cho các thiết bị đối phó mìn

Ngày:27/05/2021  
Hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết rằng Raytheon Missiles and Defense đã nhận được khoản sửa đổi trị giá 16,7 triệu đô la cho một hợp đồng đã được trao trước đó để mua sản xuất Hệ thống trung hòa bom mìn trên không.

Việc sửa đổi hợp đồng, từ Bộ Tư lệnh Hệ thống Biển Hải quân, kết hợp các tùy chọn hợp đồng bổ sung, nếu được thực hiện, sẽ mang lại giá trị tích lũy của hành động này lên 68.550.513 USD.

Công việc sẽ được thực hiện tại Portsmouth, Rhode Island, và dự kiến ​​hoàn thành vào tháng 3 năm 2024.
Cũng nói thêm rằng nếu tất cả các lựa chọn được thực hiện, công việc sẽ tiếp tục đến tháng 3 năm 2027.

Raytheon cho biết Hệ thống trung hòa mìn trên không của phương tiện, hay AMNS, là tiêu chuẩn của Hải quân Hoa Kỳ để rà phá bom mìn trên không, đã được thiết kế để chống lại mối đe dọa này.

AMNS vô hiệu hóa các loại mìn thả neo và đáy khi hoạt động từ trực thăng MH-60S trên biển và đất liền. Bằng cách sử dụng trực thăng làm nền tảng trung tâm, việc rà phá bom mìn đã trở nên an toàn hơn.

Các quả mìn được xác định đầu tiên bằng hệ thống sonar AN / AQS-20A hoặc các tài sản khắc phục hậu quả mìn khác. AMNS sau đó xác định vị trí của các quả mìn và vô hiệu hóa mục tiêu.

www.Uviet.net