Lực lượng Không quân Séc nhận được phiên bản mới nhất của vận tải cơ C295

tháng 5 27, 2021