điểm nổi bật là bức ảnh này gì, và nó nói lên điều gì?

tháng 5 28, 2021