Hệ thống Nhà Thuốc LONG CHÂU tuyển dụng BẢO VỆ NỘI BỘ

Ngày:14/05/2021  

Tuyển dụng BẢO VỆ NỘI BỘ

Làm việc tại: Huyện Dương Đông, Phú Quốc
Thời gian làm việc: 14h/ca (Nghỉ ngơi 3h/ca); nghỉ 02 ngày phép/tháng
Thu nhập: 7.000.000đ - 8.000.000đ
Liên hệ: 0966.39.6969 (Chị Yến)
Link ứng tuyển: https://bit.ly/3uO8aPo
tuyển dụng BẢO VỆ NỘI BỘ

Tuyển dụng BẢO VỆ NỘI BỘ

Làm việc tại: Huyện Dương Đông, Phú Quốc
Thời gian làm việc: 14h/ca (Nghỉ ngơi 3h/ca); nghỉ 02 ngày phép/tháng
Thu nhập: 7.000.000đ - 8.000.000đ
Liên hệ: 0966.39.6969 (Chị Yến)