Ấn Độ phát triển công nghệ cơ bản cho hệ thống IRST, EOTS và DAS thế hệ tiếp theo cho AMCA

tháng 5 14, 2021