DAISO TUYỂN DỤNG: Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân

Ngày:12/05/2021  

Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân

  • • Ca sáng: 9h00 đến 16h15
  • • Ca chiều: 14h45 đến 22h00
------
Làm việc tại Grand World
Thành phố không ngủ.
------
Gọi điện trực tiếp:
Ms. Liên: 0937.852.514
Ms Thảo: 0862 620 990
thu ngân


_______________________

Nhân viên bán hàng kiêm thu ngân

  • • Ca sáng: 9h00 đến 16h15
  • • Ca chiều: 14h45 đến 22h00
------
Làm việc tại Grand World
Thành phố không ngủ.
------
Gọi điện trực tiếp:
Ms. Liên: 0937.852.514
Ms Thảo: 0862 620 990