Tuyển Kế toán vật liệu xây dựng

Ngày:12/05/2021  

Làm việc tại Hàm Ninh

Liên hệ Kim Liên: 0918232333
Yêu cầu: tốt nghiệp trung cấp kế toán, biết sử dụng máy tính, nhanh nhẹn, vui vẻ không quạo.
Làm công việc: Bán hàng, quản lý thu chị, công nợ, kiểm kho.


________________________________

Làm việc tại Hàm Ninh

Liên hệ Kim Liên: 0918232333
Yêu cầu: tốt nghiệp trung cấp kế toán, biết sử dụng máy tính, nhanh nhẹn, vui vẻ không quạo.
Làm công việc: Bán hàng, quản lý thu chị, công nợ, kiểm kho.