Ukraine đang phát triển máy bay Trực thăng tấn công không người lái đầu tiên

tháng 5 31, 2021