Ukraine đang phát triển máy bay Trực thăng tấn công không người lái đầu tiên

Ngày:31/05/2021  
Công ty quốc phòng tư nhân Ukraine Ramzay đang phát triển một máy bay trực thăng chiến đấu không người lái có thể mang theo một loạt vũ khí giám sát, thông tin liên lạc và để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ khác nhau. Những bức ảnh đầu tiên về nguyên mẫu trực thăng tấn công không người lái đã được Oleksandr Mamay chụp lại và được chia sẻ trên trang Facebook của hãng. 

 Máy bay không người lái mới là một máy bay không người lái cánh quay được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, bao gồm quan sát, theo dõi, giám sát, trinh sát, các biện pháp đối phó điện tử và tấn công mặt đất. Công ty quốc phòng tư nhân Ukraine Ramzay đang phát triển một máy bay trực thăng chiến đấu không người lái có thể mang theo một loạt vũ khí giám sát, thông tin liên lạc và để đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ khác nhau. Những bức ảnh đầu tiên về nguyên mẫu trực thăng tấn công không người lái đã được Oleksandr Mamay chụp lại và được chia sẻ trên trang Facebook của hãng. Máy bay không người lái mới là một máy bay không người lái cánh quay được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, bao gồm quan sát, theo dõi, giám sát, trinh sát, các biện pháp đối phó điện tử và tấn công mặt đất.