Con vật nào có giáp xe Tank nếu nó to bằng con Voi?

tháng 5 28, 2021