Các quốc gia đầu thế kỷ 18 trừng phạt những người lính đào ngũ như thế nào?

Ngày:28/05/2021  

Hình phạt danh cho những binh lính đào ngũ đầu thế kỷ 18

Nếu bạn bị bắt và tùy thuộc vào quân đội được đề cập thì hình phạt có thể bao gồm về thể chất như đeo găng tay nơi những người đào ngũ sẽ bị đánh bằng sậy và gậy vào lưng trần bởi những người lính trong trung đoàn của anh ta.

Hải quân cũng đã có những hình phạt tương tự gọi là “kissing the gunner’s daughter”, nơi một người đàn ông sẽ bị trói vào một khẩu đại bác và sau đó khai hoả.


Các quốc gia khác nhau chỉ đơn giản là treo cổ họ nếu bản án không được giảm nhẹ.

Nó không phải là một hình phạt thế kỷ 18 mà là trong cuộc nội chiến ở thế kỷ trước. Những người lính đào ngũ sẽ được gắn cho tội danh này. Điều này cho thấy tội đào ngũ được coi là nghiêm trọng như thế nào.

www.Uviet.net