Các quốc gia đầu thế kỷ 18 trừng phạt những người lính đào ngũ như thế nào?

tháng 5 28, 2021