Camera hoạt động như thế nào để có thể nhìn xuyên qua quần áo?

Ngày:21/05/2021  
Nói chung, mọi người nhầm lẫn giữa hai điều: "nhìn xuyên qua quần áo" và "nhìn thấy cơ thể khỏa thân bên dưới". Nhìn thấy cơ thể khỏa thân bên dưới có nghĩa là nhìn thấy da và những gì trên bề mặt da. Tuy nhiên, các camera được sử dụng ở sân bay, 'có thể nhìn xuyên qua quần áo' cho thấy hình dạng của cơ thể, không phải bề mặt, theo cách bạn nhìn qua cơ thể (điều mà hầu hết mọi người (chủ yếu là nam giới) mong muốn được 'nhìn xuyên qua lớp quần áo 'không mong muốn). 

Bạn chủ yếu nhìn thấy những đường viền dưới quần áo, cũng để lộ những vết hằn và hình cây súng. Có một số tiết lộ, nhưng nhìn chung là nó đáng ngại hơn là sự thú vị cho một trong số những người giám sát.

www.Uviet.net