Brainiac vs Tony Stark ai thông minh hơn?

Ngày:20/05/2021  
Brainiac có thể là sinh vật có trí tuệ thông minh nhất trong tất cả truyện tranh (hiển nhiên là ngoại trừ những sinh vật toàn năng thực sự). Anh ta là một trí tuệ cấp 12, có nghĩa là anh ta có thể có 12 quá trình suy nghĩ phức tạp khác nhau diễn ra cùng một lúc. Mặc dù Tony rất thông minh. Dễ dàng trở thành một trong những loài người thông minh nhất trong lịch sử thế giới với rất nhiều công nghệ đột phá được Tony Stark tạo ra. 

Tuy nhiên, về thể chất cơ bản của con người Tony sẽ không hơn trí tuệ cấp 7 hoặc 8. Như Brainiac đơn giản là ở một cấp độ hoàn toàn khác. Chưa kể rằng bộ não thực sự là một chiếc máy tính biết đi, được nâng cao về mặt điều khiển học, anh ta suy nghĩ nhanh hơn và hoạt động rất giống với một chiếc máy tính do những cải tiến công nghệ cao của anh ta. Nó giống như so sánh sức mạnh của con người với sức mạnh của siêu nhân.

www.Uviet.net