Deadpool có khả năng phục hồi bất tận tại sao khuôn mặt của anh ta vẫn bị nám sẹo?

tháng 5 20, 2021