Raytheon Technologies tặng 1.000 máy tạo Oxy Cứu trợ COVID-19 tại Ấn Độ

tháng 4 30, 2021