Khách sạn The Costis tại đường Bào cần tuyển dụng buồng phòng

Ngày:02/05/2021  

Khách sạn The Costis tại đường Bào, Dương Tơ, trong quảng trường Con Sò, bên cạnh khách sạn Intercon cần tuyển dụng buồng phòng.

Làm việc từ 7h30 đến 15h30, bao ăn trưa

Tháng được nghỉ 4 ngày

Lương tháng 6 triệu

Liên hệ: 0909 449 519 Em cảm ơn

Có bao ăn ở cho các bạn ở xa, nếu chưa có kinh nghiệm và nghiệp vụ có thể được đào tạo. Làm việc ăn ở tại khách sạn.

Khách sạn The Costis tại đường Bào cần tuyển dụng buồng phòng